Lavabo đặt bàn Americanstandard IDS Natual WP-F644 *

3,900,000 đ


Americanstandard-WP-F644
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 600mm