Lavabo đặt bàn Americanstandard IDS Dynamic WP-F635 *

3,300,000 đ


Americanstandard-WP-F635
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 650 mm