Keo dán gạch và chà ron weber.color poxy

616,000 đ


webercolorpoxy
Keo dán gạch và chà ron/chít mạch gốc epoxy siêu bền có khả năng kháng được nhiều loại hóa chất và axit rất tốt
Đơn Vị Tính : thùng 5Kg .
Định mức : 5kg/20m2
Màu sắc : Trắng