Keo dán gạch thông dụng weber.tai vis

275,000 đ


webertaivis
Keo dán gạch gốc xi măng chuyên dùng cho các loại gạch thông dụng
Đơn Vị Tính : bao 25 Kg
Định mức : 25kg/5m2
Mã sản phẩm : weber.tai vis