Keo chà ron cho khu vực khô ráo weber.color classic màu

27,000 đ


webercolorclassic2
Keo chà ron/Keo chít mạch cho khu vực khô ráo weber.color classic
Đơn Vị Tính : bao 1 Kg .
Định mức : 1kg/5m2
Màu sắc : Kem,Hồng,Khói,Sắt,Kem Sữa