Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62019

826,000 đ


GAD-P62019

- Mã số : GAD-P62019


- Thùng 2 viên: 1.44m2


- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm


- Đơn vị tính : m2


- Hãng sản xuất : Ấn Độ