Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62122

826,000 đ


GAD-M62122
- Mã số : GAD-M62122
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ