Bồn tiểu treo tường Americanstandard New Washbrook 6502-WT *

3,200,000 đ


Americanstandard-6502-WT
Bồn tiểu có lỗ cấp nước đặt ID41