Bồn tiểu treo tường Americanstandard Mini Washbrook VF-6401 *

1,600,000 đ


Americanstandard-VF-6401
Bồn tiểu dạng treo tường
Lỗ cấp nước đặt ID35