Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) Ceasar - U0230-A652DC

818,000 đ


U0230-A652DC
- Màu sắc :Màu trắng (PW)
- KT :270 x 340 x 552mm