Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) Ceasar - UA0284

8,304,000 đ


UA0284
- Màu sắc :Màu trắng (PW)
- KT :400 x 375 x 1000mm
- Gồm bộ xả :A640