Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) Ceasar - U0288

3,930,000 đ


U0288
- Màu sắc :Màu trắng (PW)
- KT :400 x 375 x 1000mm